Larmutryckning

Känn dig trygg

Du skall känna dig trygg när du går hem! Med ett larm anslutet till larmcentral är våra väktare mycket snabbt på plats och i många fall förhindra en stöld eller snabbt släcka en brand. Givetvis har alla väktarbilar med sig material och kan skyddstäcka efter ett eventuellt inbrott eller skadegörelse.

larmutryckning