Handelssäkerhet

Vi kan publika miljöer

Din personal skall sälja – vår personal skall gripa tjuvar!

Uniformerad Väktare och Ordningsvakt

Med våra uniformerade väktare eller ordningsvakter uppnår du omgående ett minskat svinn då den preventiva verkan är stor. Förutom att hantera tjuvar är all vår personal utbildade i att ge service och förstår verkligen vad konceptet innebär att vara mjuk och trevlig mot betalande kunder.

Butiksbevakning – civila väktare

I Sverige snattas det för ofantliga belopp och tjuven är duktig på att sätta tekniken ur spel – med våra civila butikskontrollanter har du ett verkligt effektivt verktyg att sätta in när du har problem med svinn. Våra väktare griper snattarna och ser till att de blir lagförda – och kanske viktigast av allt – du får tillbaka dina varor

Utpasseringskontroll

Allt svinn kommer inte från kunder som stjäl – tyvärr försvinner massor med varor genom anställda och ett sätt att stävja detta är att låta våra uniformerade väktare att utföra utpasseringskontroller – enkelt utryckt kontrollera så att personalen inte tar med sig obetalda varor hem.